Uhonorowany i Artysta Ludowy - jaka jest różnica?

W starożytnym Rzymie pojawiło się powiedzenie „Ludzie żądają chleba i cyrków”. Dzisiejszy spektakl oznacza nie tylko rozrywkę, która daje ludziom show-biznes, ale także prawdziwą wielką sztukę, która jest zachowana i rozwijana w muzeach i galeriach sztuki, teatrach lalkowych i teatralnych, szkołach artystycznych, a nawet najmniejszych chórach.

Każdy kryzys w kraju nie zaczyna się od gospodarki, ale od edukacji i sztuki. Artyści nieustannie walczą z kryzysem duchowym.

Artyści nie stają się, rodzą się

Możesz jednak pracować całe życie w teatrze lub filharmonii, a przez 35-50 lat twórczej aktywności nie możesz zrobić nic znaczącego, przekazywać ludziom czystej sztuki, ani robić żadnych zwrotów ani notować objawienia. Możesz uzyskać specjalistyczne wykształcenie - muzyczne, aktorskie lub reżyserskie, artystyczne lub dramatyczne, a nie przeszkadzać publiczności, ale możesz być samoukiem i gromadzić pełne sale widzów zakochanych w sztuce.

Jednym słowem, nie wszyscy utalentowani muzycy, aktorzy, reżyserzy i tancerze stają się znani w swojej dziedzinie, ponieważ tylko jeden talent nie wystarczy: nadal potrzebujesz pilności, umiejętności czytania między wierszami i słuchania innych, bycia wrażliwym i stanowczym. Krótko mówiąc, prawdziwy artysta to utalentowana osoba, która może powiedzieć ludziom najważniejszą rzecz z tańcem lub muzyką, rolą lub inscenizacją. Tacy ludzie są zauważani i celebrowani .

Jakie są nagrody i tytuły dla najbardziej utalentowanych i jasnych artystów?

Jest wiele nagród, często są one przyznawane nie tylko i nie tylko przez przywódców państwowych lub ludzi, ale przez różne redakcje czasopism i gazet, mistrzów sztuki i specjalnych komisji.

Kiedy człowiek naprawdę coś znaczy w kulturze i sztuce, jest zauważany nie tylko przez publiczność, ale także przez kierownictwo regionu, a nawet państwo, ponieważ sztuka i jasne osobowości zawsze odgrywały i odgrywają główną rolę w kształceniu młodego pokolenia, zachowując najlepsze tradycje kulturowe państwa, podniesienie poziomu duchowego każdej osoby.

Istnieją tylko dwa tytuły honorowe w dziedzinie sztuki i kultury, a każdy z nich jest bardzo ważny. Chodzi o tytuł Czczonego i Artysty Ludowego Federacji Rosyjskiej.

Oba te tytuły są równie ważne i honorowe, a mimo to istnieje między nimi wyraźna różnica.

Osoba może zostać honorowym artystą:

  1. Pracował w określonej dziedzinie kultury i sztuki przez co najmniej dziesięć lat.
  2. Osiągnął znaczący sukces twórczy w swojej dziedzinie.
  3. Osiągnięta sława i szeroki oddźwięk publiczny.
  4. Rozpoznani widzowie (czytelnicy, słuchacze itd.).
  5. Wielokrotnie nagradzane kierownictwo miasta, regionu i kraju.
  6. Aktywne stanowisko cywilne.

Raz w roku szef instytucji kultury i sztuki (teatr, filharmonia, muzeum, galeria) lub szef miasta składa do Ministerstwa Kultury wniosek o przyznanie tytułu Czcigodnego Artysty konkretnej osobie.

Do wniosku dołącza się zbiorową decyzję zespołu lub jego członków (na przykład rady artystycznej teatru) w sprawie wyznaczenia specjalisty do tytułu honorowego artysty i listy nagród, a także listę najważniejszych osiągnięć kandydata. Decyzję o przyznaniu tytułu honorowego artysty Federacji Rosyjskiej podejmuje prezydent państwa.

Najwyższą rangą dla osoby kreatywnej jest Artysta Ludowy Federacji Rosyjskiej .

Oczywiście aktorzy, śpiewacy i muzycy, którzy nie zawsze są kochani przez ludzi, oficjalnie otrzymują tytuł artystów ludowych, ale częściej nagroda wciąż znajduje swojego bohatera. Co jest do tego potrzebne?

Tytuł Artysty Ludowego Federacji Rosyjskiej przyznawany jest osobie:

  • Nie mniej niż pięć lat po otrzymaniu tytułu Zasłużonego Artysty kraju.
  • Osiągnięto akceptację społeczną.
  • Wniósł znaczący wkład w rozwój kultury i sztuki kraju.
Artysta otrzymuje ten tytuł raz na zawsze. Przyznany przez Prezydenta kraju tytuł Artysty Ludowego Federacji Rosyjskiej i każdego roku tego samego dnia - w przeddzień Dnia Robotnika Kultury. To najważniejsze święto dla wszystkich artystów tego kraju, obchodzone 25 marca.

Być może jest to jedyny dzień, w którym aktorzy, śpiewacy, kompozytorzy i tancerze baletowi nie tylko oddają się publiczności i pracują dla innych, ale także stają się bohaterami tego dnia, otrzymują najbardziej gwałtowne brawa.

Zalecane

Phenibut i Pantogam - co lepiej wybrać?
2019
Co jest lepsze do budowania kąpieli z osiki lub sosny?
2019
Co lepiej wziąć „Amoxiclav” lub „Ciprofloxacin”
2019