Substancje organiczne i nieorganiczne: co to jest i jaka jest różnica

Każda nauka jest pełna pojęć, a nie opanowanie, które na podstawie tych pojęć lub tematów pośrednich może być bardzo trudne. Jedną z koncepcji, które muszą być dobrze zrozumiane przez każdą osobę, która uważa się za mniej lub bardziej wykształconą, jest rozdzielenie materiałów na organiczne i nieorganiczne. Bez względu na to, jak stary jest człowiek, te pojęcia znajdują się na liście tych, z którymi określają ogólny poziom rozwoju na każdym etapie ludzkiego życia. Aby zrozumieć różnice między tymi dwoma pojęciami, musisz najpierw dowiedzieć się, czym one są.

Związki organiczne - co to jest?

Substancje organiczne to grupa związków chemicznych o niejednorodnej strukturze, które zawierają kowalencyjnie związane ze sobą pierwiastki węgla . Wyjątkami są węgliki, węgiel, kwasy karboksylowe. Wśród substancji składowych, oprócz węgla, są także pierwiastki wodoru, tlenu, azotu, siarki, fosforu, halogenu.

Takie związki powstają dzięki zdolności atomów węgla do wiązania pojedynczego, podwójnego i potrójnego.

Siedlisko związków organicznych to żywe istoty. Mogą być w składzie istot żywych i pojawią się w wyniku ich żywotnej aktywności (mleko, cukier).

Produkty syntezy substancji organicznych to żywność, leki, artykuły odzieżowe, materiały do ​​budynków, różne urządzenia, materiały wybuchowe, różnego rodzaju nawozy mineralne, polimery, dodatki do żywności, kosmetyki i inne.

Substancje nieorganiczne - co to jest?

Substancje nieorganiczne to grupa związków chemicznych, które nie zawierają pierwiastków węgla, wodoru lub związków chemicznych, których składnikiem jest węgiel. Zarówno organiczne jak i nieorganiczne są składnikami komórek. Pierwszy w postaci życiodajnych elementów, innych w składzie wody, minerałów i kwasów, a także gazów.

Co jest wspólne dla substancji organicznych i nieorganicznych?

Co może być wspólne dla dwóch pozornie takich antonimowych terminów? Okazuje się, że mają coś wspólnego, a mianowicie:

 1. Substancje pochodzenia organicznego i nieorganicznego składają się z cząsteczek.
 2. Substancje organiczne i nieorganiczne można uzyskać przez przeprowadzenie pewnej reakcji chemicznej.

Substancje organiczne i nieorganiczne - jaka jest różnica

 1. Organiczny jest lepiej znany i badany w nauce.
 2. Materia organiczna na świecie jest wymieniona znacznie więcej. Liczba materiałów organicznych znanych nauce to około miliona, nieorganiczna to setki tysięcy.
 3. Większość związków organicznych jest połączona przez kowalencyjną naturę związku, możliwe jest wiązanie nieorganiczne ze związkiem jonowym.
 4. Istnieje różnica w składzie nadchodzących elementów. Substancje organiczne to węgiel, wodór, tlen, rzadziej - pierwiastki azotu, fosforu, siarki i halogenu. Nieorganiczny - złożony ze wszystkich elementów układu okresowego, z wyjątkiem węgla i wodoru.
 5. Substancje organiczne są znacznie bardziej podatne na wpływ gorących temperatur, mogą być niszczone nawet w niskich temperaturach. Najbardziej nieorganiczny mniej podatny na wpływ silnego ciepła ze względu na rodzaj związku cząsteczkowego.
 6. Substancje organiczne są elementami składowymi żywej części świata (biosfery), nieorganicznej - nieożywionej (hydrosfera, litosfera i atmosfera).
 7. Skład materii organicznej jest bardziej skomplikowany w swojej strukturze niż skład nieorganiczny.
 8. Substancje organiczne wyróżniają się szeroką gamą możliwości przemian chemicznych i reakcji.
 9. Ze względu na kowalencyjne wiązanie między związkami organicznymi, reakcje chemiczne trwają dłużej dłużej niż reakcje chemiczne w związkach nieorganicznych.
 10. Substancje nieorganiczne nie mogą być produktem żywnościowym istot żywych, tym bardziej - niektóre z tych kombinacji mogą być zabójcze dla żywego organizmu. Materia organiczna jest produktem wytwarzanym przez dzikie zwierzęta, a także elementem struktury żywych organizmów.

Zalecane

Czym różnią się pieluchy od pieluch?
2019
Co odróżnia wokal akademicki od popu
2019
Jaka jest różnica między wariatorem a automatem
2019