Jaka jest różnica między „zero” a „zero”

Jaka jest rzeczywista różnica między tymi dwoma, pozornie identycznymi znaczeniami, słowami? Rzeczywiście, wielu swobodnie używa w swojej mowie zarówno „zero”, jak i „zero”, nie znając ich prawdziwego znaczenia leksykalnego. Odpowiedź na to pytanie może przyjść w badaniu słownictwa i gramatyki języka rosyjskiego. Na podstawie danych i dowiedz się, jaka jest różnica między „zero” a „zero”.

Warunki życia często powodują, że nasza mowa jest w rozsypce. Coraz częściej ludzie uciekają się do uproszczenia języka ojczystego, zastępując je obcym słownictwem, pomijając zasady korzystania z niezbędnych formularzy w kontekście. We współczesnym rosyjskim jest sporo podobnych przestrzeni, ale w tym artykule zatrzymamy się i szczegółowo rozważymy użycie właściwej formy „pustki” w różnych sytuacjach.

Trochę historii

„Zero” jest historycznie starszy. Przybył do nas z Europy Środkowej za panowania Piotra I. Z kolei „Zero” pojawił się na ziemi rosyjskiej dzięki Skandynawom. W ortogonalnych słownikach języka rosyjskiego „zero” jest wskazane jako przestarzała forma, a „zero” jest nowoczesne.

Funkcje

W rzeczywistości te słowa nie są synonimami. Nie są zamienne, ale równe. Czynniki te stanowią główne podobieństwa i różnice między nimi. Jedna z opcji może być używana tylko w określonych przypadkach, a także w innych. Będzie to możliwe do zastosowania w poniższych przykładach.

Inną interesującą cechą jest forma przypadku tych słów. Zatem słowo „zero” jest używane w przypadkach mianownika i biernika, inne opcje będą niepoprawne, nie można dodać końca, na przykład, aby powiedzieć: „około zera”. Przy „zero” wszystko jest inne, zmienia się we wszystkich przypadkach bez wyjątku, na przykład: zaczynaj od zera, dodawaj do zera, nie jest zerowe, bliskie zeru, zerowe, staje się zerem, itd. Są też pochodne: zero, zerowanie, zerowanie. Przykłady zdań z pochodnymi:

  • Południk zerowy nazywany jest również Londynem, ponieważ przechodzi dokładnie przez stolicę Wielkiej Brytanii.
  • Proces anulowania przez państwo zamortyzowanego pieniądza papierowego to unieważnienie.
  • Z jakiegoś powodu wszystkie konta zostały zresetowane do banku.

Na podstawie powyższych przykładów możemy stwierdzić, że „zero” jest bardziej elastyczne, jeśli chodzi o użycie w mowie i tworzenie nowych form, słowo. „Zero” występuje częściej w stabilnych frazach.

Znaczenie, znaczenie leksykalne

  1. Brak czegoś (na twoim koncie zero rubli)
  2. Ustaw wartość, początek obliczania wielkości fizycznych (ciśnienie, temperatura, czas itp.)
  3. Najniższy szacunek pracy, pracy (praca wykonywana przez maszynę wynosi zero)
  4. Kto nie zna wartości, nicości (ta osoba nie wie, jak w ogóle żyć, jest „kompletnym zerem”)

Właściwe użycie

W dziedzinach technicznych (fizyka, matematyka, informatyka) „zero” będzie częstsze, aw sferze humanitarnej - „zero”.

Narysujmy analogię, najbardziej żywy przykład: zero absolutne (fizyka) - zero absolutne (o osobie). Z tej pary wiadomo, że „zero” i „zero” mają jednakowe znaczenia w obu przypadkach (podobieństwo), ale zastąpienie jednego z nich jest niemożliwe, ponieważ pola zastosowania tych słów, przedmiot, są całkowicie różne, nie są ze sobą powiązane (różnica).

Typowymi przykładami użycia są: zero-zero, temperatura poniżej zera, zero emocji, cierpliwość na zero, ciąg zakończony zerami, zero uwagi, funkcja zero, zero bez drążka, zero godzin itd.

Warto zauważyć, że użycie tej pary słów w matematyce jest dość specyficzne. Oba warianty mogą być użyte w obliczeniach, na przykład: dodaj zero do ośmiu, zero dwa punkty dwa, odrzuć piętnaście setnych od zera, nie można podzielić na zero itd. Istnieją również inne wyrażenia: zmniejsz wyrażenie do zera, wykonaj obliczenia z zerem, zrównaj do zera.

Podsumowując, wróćmy do głównego pytania postawionego na początku artykułu. Na pierwszy rzut oka pytanie zwykłe i nic dziwnego. Ale zażądał głębokiej syntezy i analizy swojego rodzimego, wspaniałego języka. Mam nadzieję, że znalazłeś to, czego szukałeś, a ten artykuł był dla ciebie pomocny. Dowiedz się i nie zapomnij rodzimego języka rosyjskiego. Powodzenia!

Zalecane

Farba akrylowa i wodna: jaka jest różnica, a która lepsza?
2019
Co lepiej wybrać blok arbolit lub piankowy
2019
Jaka forma synekodu jest bardziej skuteczna niż kropla lub syrop?
2019