Jaka jest różnica między szkicem a szczegółami rysunku roboczego

Przed zrobieniem różnych przedmiotów konieczne jest wykonanie szkiców i rysunków roboczych.

Szkic szczegółu nawiązuje do jego rysunku, który jest starannie wykonany bez użycia specjalnych narzędzi „ręcznie” i „na oko”, koniecznie obserwując proporcje przyszłego szczegółu. Najwygodniejszym sposobem pracy na papierze jest klatka, ale każda z nich zrobi.

Ten rysunek, wykonywany na oddzielnym arkuszu dla każdej części, nie jest trwały. Szkic nie wyświetla zgięć, wgnieceń, przemieszczeń znajdujących się na części. Jeśli masz pomysł na nową część, szkic będzie pierwszym szkicem jego obrazu.

W celu prawidłowego wykonania szkicu konieczne jest przestudiowanie detalu, zrozumienie jego struktury, metod produkcji. Wygodne jest mentalne podzielenie części na jej części składowe, które są znanymi kształtami geometrycznymi.

Rysunek szkicu

Na arkuszu formatu narysuj ramkę i wykonaj napis. Poziom złożoności części i jej wymiarów określa wielkość arkusza. Musisz być prowadzony za pomocą przynajmniej całego arkusza. Szkic należy umieścić tak, aby nie zakłócać odczytu informacji i wykonywania zapisów.

Wszystkie niezbędne linie, znaki, znaki powinny być stosowane na arkuszu. Pod koniec pracy wszystko musi być dokładnie sprawdzone i poprawione.

Wykonywanie szkiców pomaga z powodzeniem opanować umiejętność budowania obrazów i wymiarów, koncentrując się na rzeczywistych częściach. Uciekają się do szkicowania, gdy:

 1. Sprzęt jest naprawiany.
 2. Wydano paszport na sprzęcie.
 3. Powstaje nowy projekt sprzętu.

Możliwość wykonywania szkiców ręcznie i okiem umożliwia opracowanie dłoni i miernika wzroku bez użycia przyrządów pomiarowych. Szkice są wykonywane przy użyciu papieru, ołówka, linijki, gumy, zacisków.

Szkic jest ważny . Jeśli zostanie wykonana nieprawidłowo lub niedokładnie, konsekwencją może być nieprawidłowe wykonanie rysunku roboczego i wyprodukowanie wadliwych części. Dlatego do realizacji szkiców należy podchodzić z najwyższą starannością. W szczególnie trudnych przypadkach sensowne jest użycie papieru milimetrowego, co zwiększy dokładność działania nawet bez użycia narzędzi do rysowania.

Rysunek roboczy

Roboczy rysunek części jest specyficznym rodzajem dokumentacji zawierającej informacje o przyszłej części. Do projektu roboczego rysunku wysokie wymagania. Bez wymiarowania nie można wykonać rysunku. Ważne są informacje o materiale, z którego wykonana będzie część.

Rysunek można wykonać według następującego schematu: określenie formy części, racjonalne działania, z którymi część zostanie wykonana.

Rysunek roboczy

Wymagania techniczne mogą być:

 • Szczegóły materiału i jego substytut.
 • Właściwości fizyczne materiału.
 • Granice odchyleń wymiarowych.
 • Jakość i dokładność pracy.
 • Znakowanie
 • Warunki przechowywania

Wysoka jakość wykonania części wymaga obecności wystarczającej liczby obrazów i cięć, dając kompletny i poprawny obraz części i metod jej produkcji.

Roboczy rysunek składa się z dwóch części:

 1. Grafika.
 2. Tekstowy.
Dzięki temu możliwe jest uzyskanie wyglądu części. Informacje, których nie można wyświetlić graficznie, podano w części tekstowej roboczego rysunku. Wszystkie informacje tekstowe powinny być zwięzłe, zrozumiałe i dokładne. Instrukcje technologiczne nie mogą być wymieniane, aby proces produkcji części nie został zakłócony. Wyjątki są negocjowane osobno.

Podobieństwo szkicu i rysunku roboczego

 • Mają obrazy, które określają, co będzie szczegółem.
 • Zawierają wymiary części.
 • Informacje o powierzchni części.
 • Główny napis.
 • Szkice i rysunki są wykonywane ze wzrostem lub zmniejszeniem w porównaniu z częścią rzeczywistą.
 • Wskazać dopuszczalny błąd.

W celu uzyskania wysokiej jakości wykonania szkicu lub rysunku konieczne jest zachowanie określonej sekwencji. Umieść główne linie, określ kształt części. Narysuj małe części szczegółów i wszystkie brakujące linie.

Różnica szkicu od rysunku

 1. Różna dokładność działania.
 2. Jeśli szkic jest zasadniczo szkicem, roboczy rysunek jest już dokumentem, który zakłada dokładny kanał danych.
 3. Na szkicu zachowywane są tylko proporcje, rysunek jest warunkowym widokiem części.
 4. Szczegóły rysunku roboczego można wykonać za pomocą programu komputerowego lub przy użyciu narzędzi.
 5. Szkic różni się od rysunku roboczego.

Znajomość podstawowych zasad wdrażania i czytania rysunków i szkiców, umiejętność korzystania z nich przy wykonywaniu zadań jest głównym zadaniem każdego specjalisty w procesie wytwarzania części i ich projektów.

Zalecane

Firma i organizacja: co to jest i jaka jest różnica
2019
Jaka jest różnica między pokwitowaniem trasy, biletem elektronicznym i papierowym?
2019
Które lekarstwo jest lepsze niż Clyra czy Jess?
2019