Jaka jest różnica między ciśnieniem i siłą nacisku

W chwili obecnej akceptuje się wywołanie ciśnienia taką wielkością fizyczną, która jest równa stosunkowi siły działającej prostopadle do określonej powierzchni, bezpośrednio do obszaru tej powierzchni. Cóż, pod naciskiem mają na myśli siłę, która działa prostopadle do określonej, określonej powierzchni. Może się wydawać, że kończą się główne różnice między tymi dwoma pojęciami. W rzeczywistości tak nie jest i jeśli interesują cię bardziej szczegółowe niuanse dotyczące różnic między tymi dwoma pojęciami, musisz poświęcić trochę więcej czasu, aby zrozumieć, kiedy są one najczęściej używane.

Główne cechy ciśnienia i siły nacisku

Przede wszystkim należy zauważyć, że ciśnienie to wielkość skalarna, która nie może mieć żadnego kierunku. Uważa się, że potrzebna jest presja, aby scharakteryzować stan tak zwanego „ośrodka ciągłego”. Z tego powodu taka koncepcja działa również jako składowa diagonalna tensora naprężeń. Ten ostatni jest tensorem drugiej rangi. Składa się z dziewięciu wartości, które są tutaj podane, aby przedstawić naprężenia mechaniczne w dowolnym punkcie obciążonego ciała.

Jak wiadomo, nacisk jest intensywną wielkością fizyczną, dla której używany jest symbol p, który pochodzi od łacińskiego słowa pressura, którego dosłowne tłumaczenie oznacza nacisk. Należy również zauważyć, że w chwili obecnej takie słowo jak „presja” może być stosowane w odniesieniu do najbardziej zróżnicowanych obszarów działalności człowieka. Na przykład, teraz akceptuje się rozróżnienie między takimi pojęciami, jak ciśnienie krwi, ciśnienie atmosferyczne, lekkie ciśnienie i ciśnienie dyfuzyjne.

Formuła ciśnieniowa

Jeśli większość powyższych terminów nie jest wystarczająco popularna i nie można mówić o ciśnieniu krwi w naszym dzisiejszym przeglądzie, ciśnienie atmosferyczne zasługuje na uwagę. Jest mierzona za pomocą barometru i jest równa masie leżącej powyżej kolumny powietrza, której powierzchnia bazowa wynosi jeden. Cóż, jeśli taka siła działa na ciało, które pod jego wpływem ostatecznie się deformuje, to całkiem dobrze jest nazwać takie pojęcie siłą nacisku.

Rola siły nacisku może oddziaływać na każdą siłę. W związku z tym można stosować masę ciała, która bez żadnych problemów byłaby w stanie zdeformować podporę lub taką siłę, pod wpływem której pewne ciało jest dociskane do powierzchni. Również, jak każda inna siła, ta koncepcja jest zwykle mierzona w niutonach, co mówi o innej, nie mniej ważnej różnicy między pojęciami, które rozważamy dzisiaj, ponieważ zwykłe ciśnienie jest mierzone w paskalach.

Należy również zauważyć, że rola siły nacisku oprócz samego ciężaru może być realizowana przez dowolną inną siłę sprężystą. Nawiasem mówiąc, jak sama presja. Możesz ją zmienić w taki czy inny sposób tylko wtedy, gdy zmienisz siłę nacisku lub przynajmniej zmienisz powierzchnię, na której działa ta siła.

Wnioski

Biorąc pod uwagę powyższe, aby stworzyć pewien obraz tego, co się dzieje i dać ci szansę na odpowiedź na pytanie: w jaki sposób ciśnienie różni się od siły nacisku, spieszymy się zwrócić uwagę na niektóre z najważniejszych punktów. Nie zapominaj, że ciśnienie jest wielkością fizyczną równą stosunkowi siły nacisku przyłożonej do danej powierzchni, do obszaru tej samej powierzchni. Jednocześnie siła nacisku, nazywana siłą przykładaną prostopadle do powierzchni.

Mając to na uwadze, możemy powiedzieć, że ciśnienie jest związane z jednostką powierzchni, ale siła jest już związana z całym obszarem dna, co we współczesnej fizyce jest oznaczane przez buka N. Nawet jeśli zignorujemy fakt, że w przypadku obu tych pojęć, dopuszcza się stosowanie całkowicie różnych jednostek miary, można powiedzieć, że te zjawiska są zupełnie inne. W rzeczywistości ciśnienie jest zwykłą cechą, którą można porównać ze światłem, podczas gdy siła nacisku jest bezpośrednim skutkiem tego zjawiska.

Zalecane

Firma i organizacja: co to jest i jaka jest różnica
2019
Jaka jest różnica między pokwitowaniem trasy, biletem elektronicznym i papierowym?
2019
Które lekarstwo jest lepsze niż Clyra czy Jess?
2019