Jak tragedia różni się od dramatu - główne różnice między gatunkami

Historie o trudnym losie bohaterów i ich opozycji do trudności życia kochają większość ludzi. Dramat i tragedia to gatunki kina, teatru i literatury, które opowiadają o prawdziwym życiu bez upiększania, o złożoności wyboru i walce, która ma miejsce w każdym człowieku. Dla przyszłości bohaterów, widzów i czytelników doświadcza się na poważnie, ponieważ tragiczne i dramatyczne historie są tak przenikliwe i emocjonalne, że bardzo trudno jest pozostać obojętnym. Jaka jest różnica między dramatem a tragedią?

Co to jest dramat?

Dramat jest formą sztuki uważaną za najbliższą obrazowi prawdziwego życia, często jej podstawą jest zwykła sytuacja domowa, która jest postrzegana z różnych stron. Czy to w filmie dramatycznym, czy w książce dramatycznej, widz i czytelnik całkowicie zanurzą się w prywatne życie zwykłej osoby, podobnie jak setki ludzi, których spotykają codziennie w drodze do pracy lub którzy mieszkają obok nich.

Nacisk w tego rodzaju gatunku kładzie się na sprzeczności, które są nieodłącznie związane z zachowaniem bohaterów, ich wewnętrzną walką, brakiem dokładnej wizji tego, jak rozwiązać problem i jak oprzeć się losowi i barierom dla szczęścia w trudnych sytuacjach życiowych.

Co to jest tragedia?

Tragedia to trend w sztuce, gatunek sztuki, który przedstawia konflikty społeczne, prawdziwe życie i trudności bohaterów ostro i intensywnie, mając na celu zrozumienie bohaterów, doświadczanie ich, zastanawianie się, w jaki sposób mogą działać w takiej sytuacji życiowej. Wydarzenia tragedii płynnie prowadzą do katastrofalnego końca, który jest nieunikniony.

Sprzeczności życia, które pojawiły się w życiu bohatera, są nierozwiązywalne, prowadzą do zniszczenia jego życia i tragicznego końca. Autorzy tragedii starają się przedstawić życie bohaterów tak wiarygodnie, jak to możliwe, postacie mają złożone postacie, ich zachowanie jest sprzeczne, a życie jest pełne cierpienia.

Co łączy tragedię i dramat?

Tragedia i dramat jako gatunki znajdują się w literaturze, filmie i teatrze. Dramat jest bardzo powszechny w kinie, dla wielu pisarzy i reżyserów jest to ulubiony rodzaj gatunku. Tragedie lubią umieszczać więcej na scenie, aby historia dla widza wyglądała najbardziej wiarygodnie i realistycznie. Podstawa dramatycznych i tragicznych tworów - poważne problemy filozoficzne, głębokie konflikty i ostre sprzeczności. Bohaterowie, zarówno tragedie, jak i komedie, cierpią, stoją na rozdrożu i nie wiedzą, jak znaleźć wyjście z impasu życia, który został stworzony.

Różnice między tragedią a dramatem?

Tak się złożyło, że na początku taki gatunek pojawił się jako tragedia. W starożytnym greckim teatrze tragedie uznawano za najbardziej popularne, kochano ich za intensywną i bogatą emocjonalnie fabułę, w której bohaterowie musieli przeciwstawić się losowi i zdecydowanie bronić swojego prawa do szczęścia, zwycięstwa lub miłości. Wraz z komedią tragedia była wiodącym gatunkiem, a dopiero lata później powstał dramat, który ostatecznie go zastąpił. Aby zrozumieć różnice między tymi dwoma gatunkami, należy je w pełni przeanalizować.

Postacie

Bohaterami starożytnych greckich tragedii byli pierwsi mitologiczni bohaterowie, a potem postacie historyczne . Tragedia opowiadała o wyjątkowych okolicznościach życia, trudnych sytuacjach, w których bohaterowie musieli wykazać się odwagą, determinacją lub cierpieniem, aby zaakceptować nieuchronność tragicznego finału. Dramat stał się bardziej popularny niż tragedia w starożytnej Grecji, ponieważ jego postacie były zwykłymi ludźmi.

Bohaterowie dramatu doświadczają ostrych konfliktów, w ich życiu są trudne i napięte sytuacje, z których wydaje się niemożliwe znalezienie wyjścia. Często w pracach dramatycznych istnieje monolog, który pomaga lepiej zrozumieć bohatera i inne postacie, zbliżyć się do niego i w pełni przeniknąć jego światopogląd.

Działka

Dawno temu tragedie uznawano za bardziej wzniosłe, ponieważ opowiadały o cierpieniach, których doświadczał bohater, podczas gdy często poświęcił się dla dobra swoich krewnych i krewnych, łamiąc życie i niszcząc samego siebie, nie mogąc zgasić wewnętrznego konfliktu. Fabuła dramatu to sytuacja domowa, która rozgrywa się w zwykłej rodzinie.

Trudna sytuacja może powstać na tle nieodwzajemnionej lub nieszczęśliwej miłości, albo może dotyczyć osoby, której trudno jest rozwiązać wewnętrzny konflikt i żyć w zgodzie ze sobą i społeczeństwem. Brak pieniędzy, ubóstwo, nierówności społeczne, konflikty między rodzicami a dziećmi, ciężkie losy - to wszystko historie, które służą jako podstawa dramatu.

Finał

Zakończenie utworu służy również jako wyraźny znak różnicy między tragedią a dramatem. Tak więc dramat, pomimo powagi tego, co się dzieje, głębi doświadczeń bohaterów i ostrych problemów i konfliktów, wciąż rzadko kończy się wraz ze śmiercią głównego bohatera . W jego życiu coś może się polepszyć lub pojawi się nadzieja na najlepsze, albo widz zobaczy, że dno społeczne coraz bardziej absorbuje postać i wydostanie się z niej nie zadziała. Zdarza się też, że bohater umiera, ale jednocześnie dokonuje takiego wyboru sam, a jeśli zachowywał się inaczej, taki finał może nie być.

Bohater ma prawo wyboru, podczas gdy w tragedii nie ma prawa wyboru, od samego początku jasne jest, że wszystkie zachodzące wydarzenia zbliżają się stopniowo do smutnego zakończenia, które będzie naznaczone śmiercią. W tragedii bohatera dominuje los losu, pomimo wszelkich wysiłków i prób rozwiązania beznadziejnej sytuacji, umiera. Jeśli w dramacie widz jest pokazany, że w rzeczywistości wszystko zależy od osoby i tylko on jest odpowiedzialny za swoje życie, to w tragedii człowiek jest posłuszny losowi i pomimo wszelkich prób rzucenia jej wyzwania, koniec historii będzie tragiczny.

Zalecane

Jaka jest różnica między specjalistycznym kształceniem średnim a średnim zawodowym?
2019
Co jest lepsze niż rolety lub rolety: porównanie i wybór
2019
Co oznacza lepsze niż Perinev lub Prestarium: porównanie i różnice?
2019