Eds and tension: co to jest i jaka jest różnica

Teraz EMF i napięcie, postrzegane przez wielu jako identyczne koncepcje, które, jeśli są określone cechy charakterystyczne, są tak nieznaczne, że prawie nie zasługują na uwagę.

Z jednej strony taki stan rzeczy ma miejsce, ponieważ te aspekty, które rozróżniają te dwa pojęcia, są tak nieznaczne, że trudno będzie je zauważyć nawet dla mniej lub bardziej doświadczonych użytkowników. Niemniej jednak są one nadal przewidziane i nie można również powiedzieć, że EMF i napięcie są dokładnie takie same.

Czym jest EMF i dlaczego często jest mylony z napięciem?

EMF, czyli siła elektromotoryczna, jak to się powszechnie nazywa w wielu podręcznikach, jest wielkością fizyczną, która charakteryzuje pracę wszelkich sił zewnętrznych obecnych w źródłach prądu stałego lub przemiennego.

Jeśli mówimy o zamkniętym obwodzie przewodzącym, to należy zauważyć, że w przypadku tego, EMF będzie równy pracy sił w poruszaniu pojedynczym dodatnim ładunkiem wzdłuż wspomnianego obwodu. Zmieszana siła elektromotoryczna i napięcie - nie tak po prostu. Jak wiadomo, te dwie koncepcje są dziś mierzone w woltach . Jednocześnie możemy mówić o EMF na dowolnej części celu, ponieważ w istocie jest to specyficzna praca sił zewnętrznych, które działają nie w całym konturze, ale tylko w pewnym określonym obszarze.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że siła elektromotoryczna ogniwa galwanicznego zapewnia pracę sił zewnętrznych działających podczas ruchu pojedynczego ładunku dodatniego z jednego bieguna na całkowicie inny. Praca tych sił zewnętrznych zależy bezpośrednio od kształtu trajektorii, ale nie może być wyrażona w kategoriach różnicy potencjałów. To ostatnie wynika z faktu, że siły zewnętrzne nie są potencjalne. Pomimo tego, że stres jest jedną z najbardziej nieskomplikowanych koncepcji, wielu konsumentów nie do końca rozumie, co to jest. Jeśli tego nie rozumiesz, uważamy, że konieczne jest przedstawienie kilku przykładów.

Weźmy dla jasności zwykły zbiornik z wodą. Z takiego czołgu będzie musiała jechać zwykła rura. Tak więc wysokość słupa wody lub ciśnienia, w prostych słowach, będzie napięciem, podczas gdy natężenie przepływu wody będzie prądem elektrycznym. W związku z powyższym, im więcej wody jest dostarczane w zbiorniku, tym większe będzie odpowiednio jego ciśnienie i napięcie.

Główne różnice EMF od napięcia

Siła elektromotoryczna, zwana napięciem, która zgodnie ze swoją definicją jest stosunkiem pracy sił zewnętrznych, w odniesieniu do przeniesienia ładunku dodatniego bezpośrednio na wielkość tego ładunku. Napięcie z kolei jest już uważane za stosunek pracy pola elektrycznego, w odniesieniu do przenoszenia tak zwanego ładunku elektrycznego. Na przykład, jeśli twój samochód ma baterię, wtedy jego EMF będzie zawsze równa 13 woltom. Cóż, jeśli podłączymy woltomierz do wyżej wymienionego urządzenia, a reflektory są włączone - urządzenie przeznaczone do pomiaru napięcia, ta ostatnia liczba będzie znacznie mniejsza niż 13 watów. Ta, być może nieco dziwna tendencja, wynika z faktu, że w akumulatorze, jako siła trzeciej strony, jest postrzegana reakcja chemiczna. Jednocześnie w samochodzie znajduje się generator, który podczas pracy silnika wytwarza prosty prąd elektryczny.

W związku z powyższym możemy mówić o głównych cechach wyróżniających EMF i napięciu:

  1. EMF zależy od samego źródła. Cóż, jeśli mówimy o napięciu, to jego wskaźnik zależy bezpośrednio od połączenia i prądu płynącego przez obwód.
  2. EMF jest wielkością fizyczną, która jest potrzebna do scharakteryzowania pracy sił innych niż kulombowskie, a napięcie charakteryzuje pracę prądu w odniesieniu do ruchu ładunku jako ostatniego.
  3. Pojęcia te są również różne, ponieważ siła elektromotoryczna jest przeznaczona do indukcji magnetycznej, podczas gdy napięcie jest najczęściej używane w odniesieniu do prądu stałego.

Zalecane

Farba akrylowa i wodna: jaka jest różnica, a która lepsza?
2019
Co lepiej wybrać blok arbolit lub piankowy
2019
Jaka forma synekodu jest bardziej skuteczna niż kropla lub syrop?
2019